Dat is scheurvorming in vers gestort beton, veroorzaakt door sedimentatie of vervorming van de bekisting. Zettingsscheuren kunnen ontstaan als gevolg van sedimentatie van de betonspecie na het storten en afwerken of door zetting van de bekisting.