Deze term wordt toegepast door makelaars. Ondermeer op Funda wordt dit begrip gehanteerd. Bij navraag is gebleken dat de NVM haar leden adviseert conform de norm NEN2580 deze oppervlakte te bepalen. Uit de toelichting blijkt dat de geadviseerde definitie overeenkomt met de definitie van gebruiksoppervlakte.

Zij geven wel aan dat makelaars soms toch deze oppervlakte op een andere wijze bepalen, waardoor verschillen optreden.
Zij hanteren het volgende meetprotocol:
- er wordt gemeten tussen de opgaande scheidingen
- de minimaal vereiste hoogte boven de vloer is 1,5 m
- trappen, trapopeningen en vides, kleiner dan 4 m2 worden als niet aanwezig beschouwd
- liften en liftschachten kleiner dan 4 m2 worden als niet aanwezig beschouwd
- incidentele nissen en uitsparingen kleiner of gelijk aan 0,5 m2 worden als niet aanwezig beschouwd
- vrijstaande bouwdelen kleiner of gelijk aan 0,5 m2 worden als niet aanwezig beschouwd
- niet-dragende muren worden als niet aanwezig beschouwd, tenzij zij de scheiding tussen verschillende gebruiksfuncties vormen
- leidingschachten kleiner of gelijk aan 0,5 m2 worden als niet aanwezig beschouwd."

 

Tekst Verdiepingsdocument Geometrie en Oppervlakte van het Ministerie van Vrom.
Zie ook gebruiksfunctie, gebruiksoppervlakte, onbenoemde ruimte, verblijfsgebied, verblijfsruimte, verkeersruimte.