Een gebouw in de zin van art. 7:290 BW met een binnen de contouren van de buitenmuren van het gebouw een al dan niet zelfstandige woonruimte. De bedrijfsruimte heeft doorgaans een maximale verhuurbaar vloeropper vlakte (vvo) van circa 200 m2 en is bestemd voor of biedt de mogelijkheid tot detailhandel of een daaraan vergelijkbare bestemming (kantoor, atelier, showroom e.d.). Verder is wonen in een deel van het object toegestaan (veelal bewoond door de eigenaar
of diens personeel). De bedrijfs- en woonruimte zijn aan de binnenzijde onderling bereikbaar.