Een holle steen waarin verwarmingsleidingen aangebracht kunnen worden. Bij eco-woningen worden de leidingen op de wand aangebracht en afgedekt met leem.