Wapening wordt aangebracht om het beton te versterken. Dit noemen we gewapend beton. Deze wapening is nodig omdat het beton wel drukkrachten kan nemen maar geen trekkracht. De wapening bestaat uit staven of netten.