Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Op 1 januari 2010 is een nieuwe wet in werking getreden, die gericht is op vermindering van procedures en effectievere regels. Het is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze wet introduceert de zogenaamde omgevingsvergunning. (zie omgevingsvergunningen).