Soort van metselwerk dat ter doel heeft het verstevigen van de gevel.