Als schilderwerk gedaan moet worden, staat in het verfbestek welke verfsoorten en welke volgorde geschilderd moet worden.