Een verblijfsruimte is een in een gebouw gelegen ruimte, bestemd voor het verblijven van mensen. De term is ingevoerd in het Bouwbesluit om de diverse vertrekken te kunnen onderscheiden. Lees meer in het Bouwbesluit.

Een verblijfsgebied bestaat uit een aantal verblijfsruimten.