Besloten ruimte, bestaande uit een of meer met elkaar in verbinding staande ruimten. Op dezelfde bouwlaag gelegen verblijfsruimten en andere afzonderlijke ruimten, niet erbij behorend zijn een toilet- of badruimte, technische ruimte of gemeenschappelijke verkeersruimte.