Als een muur breekt kan dat verschillende patronen volgen. Omdat de voegen zwakker zijn dan de bakstenen, zal de breuk meestal niet dwars door de stenen lopen, maar verlopen via de stootvoegen en steeds een stukje lintvoeg meenemen.