Beton dat vervaardigd is uit een specie waaraan een gasvormend middel is toegevoegd, zodat er bellen in ontstaan.