In geval van een voornemen om een bestemmingsplan te wijzigen of om ten behoeve van een specifieke ontwikkeling ontheffing te verlenen is het verstandig om op voorhand een inschatting te
maken van de planschade welke de ontwikkeling voor direct belanghebbenden met zich mee kan brengen.