De residuele grondwaarde methode is een veel gebruikte methode om binnen projecten de grondwaarde te bepalen. De waarde van de grond wordt bepaald door hetgeen op de grond gerealiseerd is of gaat worden.
De residuele grondwaarde is het verschil tussen de totale opbrengstwaarde van de ( te realiseren ) opstal minus de stichtingskosten  van de opstal.
Dit is de prijs die men maximaal mag besteden bij de aankoop van de grond.