Een woning die is gelegen in een groter geheel van tenminste
drie gelijksoortige en gelijkvormige woningen die als zodanig in
één project zijn gerealiseerd.