Verblijf in een woning die door aard en opzet geschikt is en
door bestemming bedoeld is voor recreatieve doeleinden,
waarbij de woning veelal is gesitueerd in een recreatiepark of
voor recreatie bestemd gebied. Een woning bedoeld voor
recreatieve bewoning is dus niet bedoeld voor permanente
bewoning en permanente bewoning is dan ook meestal niet
toegestaan.