Aan de houten heipalen vindt een aantasting plaats door bacteriën. Deze aantasting kan ook aanwezig zijn als geen droogstand aanwezig is.