Fundering waarbij de krachten van het gebouw door middel van palen in de grond naar de draagkrachtige laag in de bodem worden overgebracht. Bekend zijn de Amsterdamse en de Rotterdamse fundering.