De meeste aanbieders van hypotheken stellen verplicht dat het risico van overlijden van de hoofdkostwinner afgedekt wordt. Wanneer de hoofdkostwinner komt te overlijden wordt een verzekerd bedrag uitgekeerd dat aangewend kan worden om (een deel van) de hypotheek af te lossen.