Een gedrukte, als effect verhandelbare, schuldbekentenis die deel uitmaakt van openbare lening van gelden door de overheid, een instelling of bedrijf.