Elke laag bestaat uit een opeenvolging van één kop gevolgd door twee strekken. De koppen in de volgende laag komen telkens boven de stootvoeg tussen twee strekken van de onderliggende laag.