Uitgegeven norm door het Nederlandse Normalisatie-instituut.
NEN 2580 (2007) behandelt het meten van gebouwen.