De belangrijkste reden om een MJOV op te stellen is het feit dat onderhoud kosten met zich mee brengt. De meerjaren onderhoudsverwachting (plan) wordt gezien als voorwaarde om te komen tot beheersing van deze onderhoudskosten, omdat de planning inzicht geeft in de kosten op korte en lange termijn. Hierdoor kan men het te voeren onderhoudsbeleid op de toekomstige onderhoudskosten afstemmen.

Bereken de MJOV en MJOP via www.mijnrev.nl