In dit document wordt een koopovereenkomst van een onroerende zaak schriftelijk vastgelegd.