Een knipvoeg is een voeg die ontwikkeld wordt door gebruik te maken van knipwerk, waarbij langs de zogeheten rei, een houten of metalen liniaal, de specie in de lintvoegen tweezijdig schuin afgeknipt wordt.