Installaties is de verzameling van voorzieningen voor het distribueren, opwekken, afgeven, omzetten, opslaan en/of behandelen van stoffen, elektriciteit of licht.