Het bedrag dat nodig is om uw woning opnieuw op te bouwen, bijvoorbeeld na brand. De herbouwwaarde, die meestal in het taxatierapport staat vermeld, is de basis voor de opstalverzekering.  Bij een vaste taxatie is de verzekering gebaseerd op een taxatierapport conform Artikel 7:960 BW. Dat houdt in dat uw bezittingen exact worden gewaardeerd. Gebouwen worden op basis van herbouwwaarde gewaardeerd.