Een flatwoning is een woning gelegen in een
meergezinsgebouw waarbij de toegang en eventuele andere
voorzieningen gezamenlijk worden gebruikt.