Zakelijk recht om gedurende beperkte of onbeperkte tijd (eeuwigdurend) het volle genot te hebben van een aan een ander (blooteigenaar) toebehorend onroerend goed, tegen voldoening van een jaarlijkse pacht of ` canon` in geld of in vruchten.  De huur heet erfpachtcanon en is fiscaal aftrekbaar.