Een eindwoning is een eengezinswoning die grenst aan een aanliggende woning. De eindwoning ligt op het begin of einde van de reeks woningen en heeft geen (extra) bij de woning horende grond aan de zijkant van de woning.
N.B. Indien sprake is van een doelgroepwoning dan wordt de woning aangemerkt als een doelgroep-  tussenwoning. De typering “doelgroep” is hierbij belangrijker dan het feit of de woning al dan niet op de hoek gelegen is.