Het eigenwoning forfait is een fictief inkomen dat een belastingplichtige moet optellen bij zijn inkomen in box 1, het forfait is een percentage van de WOZ-waarde van een woning.
Per 1-1-2011 is het percentage opgehoogd naar 1,05%, om in 2016 te eindigen op 2,35%.