Dan wordt er met name gekeken naar de ecologie van het bouwen en het materiaalgebruik. Daarbij spelen factoren een rol als de voorraad van de grondstof en de gevolgen van de winning voor het milieu.