Is een grond- en/of waterkerende constructie, die bestaat uit een verticaal in de grond geplaatste wand. De wand bestaat uit losse elementen uit staal of hout die door middel van een waterdichte messing en groefverbinding met elkaar zijn verbonden. Indien een damwand wordt toegepast bij een bouwput dan wordt na realisering van het gebouw de wand weer verwijderd.