Bij een open dakstoel is er onder de kapconstructie geen gewelf of plafond, zodat de kapconstructie zichtbaar is vanaf benedenaanzicht.