Discounted Cash Flow methode
De DCF methode is een waarderingsmethode waarbij rekening wordt gehouden met alle toekomstige inkomsten en uitgaven met betrekking tot een onroerende zaak, contant gemaakt naar de waardepeildatum.
De periode waarover de berekening wordt gemaakt, de beschouwingperiode,  kan 10 tot 20 jaar zijn.
Hierbij is de (aangenomen) discontovoet is van belang. Uitgegaan dient te worden van de geldende percentages. De basis is het rendement op staatsleningen. Deze wordt verhoogd met een risico opslag wat ligt tussen de 2% en 5%. Grotere afwijkingen zijn mogelijk naarmate het risico  van de belegging toeneemt.
Deze methode wordt meestal toegepast bij de waardering van onroerende zaken waarin een groot aantal huurders gevestigd zijn.