Een object voornamelijk bestaande uit meerdere woningen,
waarbij echter een deel van het gebouw bestaat uit onderdelen
die zelfstandig gebruikt kunnen worden voor andere
doeleinden, zoals winkels, kantoren etc.