De jaarlijkse vergoeding over grond die in erfpacht wordt uitgegeven. Bij het aankopen van een woning die op erfpachtgrond staat is men geen eigenaar van die grond, maar heeft men die in bruikleen. Ter compensatie betaalt men periodiek een zogeheten canon. Tot een bepaald maximum zijn deze kosten aftrekbaar. Soms kan de canon worden afgekocht waarbij de rente van de lening die men hiervoor afsluit ook fiscaal aftrekbaar is.