BVO staat voor bruto vloeroppervlakte, een term die gebruikt wordt bij bv. een gebouwanalyse, een investeringsraming of het plannen van de energiebehoefte van gebouwen.
De BVO is de som van de buitenwerks gemeten vloeroppervlakte van alle bouwlagen. De bruto vloeroppervlakte is dus inclusief bv. ingesloten buitenruimte, trappen, liftkokers, installatieruimten e.d.