Een woning inclusief bedrijfsdelen die deel uit maakt van een bedrijfsmatig geëxploiteerd agrarisch bedrijf, veelal gericht op landbouw of veeteelt.