Wat betekent een blauwsloot of slootdemping op mijn perceel? Een blauwsloot is hetzelfde als een slootdemping. Binnen de wet bodembescherming hanteren wij de term slootdemping. Hiermee vervalt de term blauwsloot. Soms zijn slootdempingen verontreinigd, vooral omdat het vaak niet bekend is met welk materiaal de sloot gedempt is. Gewoonlijk levert dat geen problemen op, maar bij bouwwerkzaamheden kan de gemeente een bodemonderzoek verlangen. Als de grond inderdaad verontreinigd is, zal deze naar een erkend verwerker moeten worden afgevoerd.