Op het moment van verwerving van de onroerende zaak, de geraamde bruto beleggingsresultaat, dat wordt uitgedrukt in een percentage dat in het eerste jaar van exploitatie op een investering in een onroerende zaak is te behalen.