Bruto Aanvangs Rendement- methode
De Bar-methode is een relatief eenvoudige methode voor het vaststellen van de onderhandse verkoopwaarde van een onroerende zaak  in verhuurde staat.
Bij gebruik van de BAR methode wordt de marktwaarde van een object bepaald door de bruto markthuur op jaarbasis te delen door een bruto aanvangsrendement.
De bruto markthuur is de op dat moment geldende huurwaarde. Bij toepassing van de BAR-methode wordt uitgegaan van de BAR-yield.