Een balklaag is een rij houten balken, die dient voor de ondersteuning van de vloer met zijn nuttige belastingen. De balklaag kan enkelvoudig zijn en bestaat dan uit een serie evenwichtig aangebrachte balken, die van muur tot muur loopt. Een samengestelde balklaag bestaat uit kleinere balkjes (kinderbinten) die de vloer dragen, rustend op de moerbalken en de moerbalken kunnen op hun beurt worden ondersteund door een onderslagbalk.