Het spontaan afbreken van een constructie of afbrokkelen van materiaal. Bijvoorbeeld wanneer de constructie of het materiaal te zwaar of te eenzijdig wordt belast, zoals bij verzakking of verwaarlozing. Dit proces wordt ook afspatten genoemd.