Indien een pand in zijn geheel is gezakt, is er sprake van absolute zetting. Een manier om de absolute zetting te meten is het bepalen van de zakking van het pand ten opzichte van het NAP.